Patrouillevaartuig RWS na 1 jaar en 2 maanden nog steeds aangroeivrij

In navolging van de bijzonder positieve bevindingen op de RWS78, is ook de RWS79 aangroeivrij gebleven. In september 2019 heeft Lamers System Care B.V. haar tweede installatie voor Rijkswaterstaat voltooid. Ruim 1 jaar later is het zeewater koelsysteem van dit patrouillevaartuig geïnspecteerd, wat een verbluffend resultaat heeft opgeleverd. De inlaten zijn volledig aangroeivrij gebleven.

Schone inlet na meer dan een jaar in zout water.

De Nederlandse kust- en binnenwateren zijn rijk aan organismen als algen en larven van mosselen, die zich in een korte tijd kunnen ontwikkelen tot een groot probleem voor schepen op diverse vlakken. Rijkswaterstaat heeft met haar patrouillevaartuigen in het verleden veel last gehad van aangroei in haar koelsysteem, waardoor de motoren hun warmte niet goed kwijt konden. Dit gaat ten koste van de efficiëntie en de levensduur. Het leidingwerk moest hierom met grote regelmaat schoongemaakt worden om de motoren in goede staat te kunnen houden. Dit zorgt voor onnodig hoge, structurele kosten.

De staat van de leiding na 14 maanden in zout water, voor de schoon en voor installatie van het Ultrasoon Anti-Fouling systeem.

Lamers System Care B.V. heeft in opdracht van scheepswerf De Haas Maassluis het Ultrasoon Anti-Fouling Systeem (SH08) geïnstalleerd op de zeewaterinlaten, wierpotten en crossover. Op deze manier is het zeewater koelsysteem volledig beschermd en blijven de leidingen en de motoren in topconditie. Op deze manier is er een einde gekomen aan de terugkerende koelproblemen op de RWS79.

Lamers System Care B.V. is blij in Rijkswaterstaat een terugkerende klant te hebben die tevreden is met het resultaat! LSC hoopt nog lang de milieuvriendelijke oplossing voor het aangroeiprobleem te mogen leveren.