Service Overeenkomst LSC

Service US

Lamers System Care B.V. lanceert Service Plan met overeenkomst voor twee veerboten voor 3 jaar.

Het verlengen van de levensduur van apparatuur leidt tot meer kosteneffectieve en duurzame praktijken. Met onze serviceovereenkomst wordt niet alleen de levensduur van ons systeem verlengd, maar vindt er ook minder slijtage plaats aan de toepassingsgebieden doordat er minder aangroei plaatsvindt.

Om een optimale transmissie van ultrasone geluidsgolven in de beschermde structuur te garanderen, wordt een koppelingsmiddel op het transducermembraan aangebracht. Metingen van het geluidsdrukniveau (SPL: Sound Pressure Level)) kunnen worden gedaan om de geluidsoverdracht na service weer te geven. De onderstaande tabel toont de resultaten van decibel gemeten voor en nadat het koppelingsmiddel werd ververst. De transducers in het voorbeeld worden op boxcoolerdeksels en boxcoolerinlaten geplaatst. Bij het bekijken van de resultaten is het belangrijk op te merken dat de decibelschaal logaritmisch is. Dit betekent dat de geluidsenergie verdubbelt wanneer de decibel met 3 toeneemt. Wanneer de decibel met 10 toeneemt, neemt de geluidsdruk met een factor 10 toe.

Bij LSC geloven we dat transparantie cruciaal is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met onze klanten. Naast de SPL-metingen bieden wij endoscoopinspecties in leidingwerk en rapportages van de verrichte handelingen tijdens service.

Het Ultrasoon Antifouling systeem voorkomt aangroei. Hiervoor moet het systeem altijd functioneel zijn. Een belangrijk onderdeel van de serviceovereenkomst is de mogelijkheid om het systeem op afstand te bewaken. Als er een systeemfout optreedt, is het van cruciaal belang dat we snel handelen om de fout op te lossen voordat de biofilm zich vormt. We zijn trots op onze 24/7 monitoring van onze systemen om ervoor te zorgen dat onze klanten altijd beschermd zijn tegen vervuiling.

Geïnteresseerd in ons Service Plan en de verschillende mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via info@LSCare.nl.