Ultrasoon op Milieulijst 2023

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het Ultrasoon Antifouling Systeem staat op de Milieulijst MIA/VAMIL 2023 van het RVO. Hiermee kunt u bij aanschaf van het ultrasoon systeem in aanmerking komen voor een serieuze investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% MIA / 75% VAMIL. U kunt het ultrasoon systeem vinden onder code F3333.

MIA
Met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden. Voor ons Ultrasoon Antifouling systeem geldt hier een aftrekmogelijkheid van 45%.

Vamil
De regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeuring moment af te schrijven. Wanneer het wordt afgeschreven bepaalt u zelf. Dit kan zelfs al in het jaar van aanschaf. In het jaar warin het wordt afgeschreven vermindert u de fiscale winst. Hierdoor hoeft u over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.
 
Alle ultrasoon producten van LSC komen in aanmerking met de MIA en Vamil regelingen.
 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het RVO:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/milieulijst/wijzigingen-milieulijst