Meerdere installaties voor grote sleepbootmaatschappij

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we enige tijd geleden opdrachten hebben ontvangen voor 3 zusterschepen van een grote Belgische sleepbootmaatschappij. Inmiddels zijn alle drie de installaties op de schepen voltooid en zijn de schepen voorzien van het Sonihull8 systeem. Met het Ultrasonic Anti-Fouling systeem worden op deze schepen de koelwaterinlaatleidingen, wierpotten, boxcoolers en beunkasten tegen biofilm en aangroei beschermd.